REALIZACJA ZASAD

Realizacja bowiem zasad społecznych zależna jest od rozpoznania sytuacji spo­łecznej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej w czasie i miejscu. Od szczegóło­wych zasad społecznych łatwiejsze jest również przejście do wskazań politycz­nych, do projektów reform, do konkretnych i szczegółowych ustaw i rozporzą­dzeń państwowych.Nauka społeczna Kościoła wskazuje bowiem na to, że prawodawstwo pozy­tywne państwowe powinno być odbiciem i realizacją wskazań społeczno-moral- nych prawa naturalnego i objawionego, powinno realizować zasady moralności chrześcijańskiej w dziedzinie społecznej. Poprzez działalność społeczeństwa i państwa, które można sprowadzić do wspólnego mianownika społeczności cy­wilnej lub politycznej, że użyjemy terminów Jacques Maritain, realizuje się do­piero wskazania społeczno-moralne Kościoła, które przestają być tylko pium de- siderium. Pomiędzy moralnością jednostkową, osobową a społeczną nie ma, według nauki społecznej Kościoła, żadnej różnicy, obowiązują człowieka te same normy moralne w życiu osobistym co i społecznym. Jest bowiem człowiek istotą spo­łeczną i każdy jego czyn ma wydźwięk społeczny. Dlatego Jan Paweł II w encyk­lice „Sollicitudo Rei Socialis” pisze o grzechach społecznych (SRS 36 i 39), a za­sadę społeczną solidarności nazywa cnotą solidarności (SRS 40).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.