//////

Zwrot opłaty likwidacyjnej

W ostatnim czasie rozgłos zyskała głośna sprawa, która została wytoczona firmom ubezpieczeniowym przez Urząd Ochrony Konsumenta i Konsumentów. Chodziło o niezgodne według urzędu zapisy w umowach funduszy z ubezpieczonymi dotyczące tak zwanej opłaty likwidacyjnej. Konsumenci poczuli się oszukani przez firmy i postanowili zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta, i z jego pomocą przygotowali pozew zbiorowy, podpisany przez trzydzieści cztery osoby, w którym opisali nieprawidłowości, jakie ich zdaniem zostały zamieszczone w umowach. Sąd Okręgowy dla Powiatu Ostrzeszowskiego po trzech rozprawach przyznał rację powodom i zarządził zwrot opłaty likwidacyjnej w ciągu maksimum dwóch miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji. Stronom przysługuje prawo do odwołania, a mecenas reprezentujący w tym sporze z ubezpieczycieli, już zapowiedział złożenie apelacji, niezwłocznie po pisemnym uzasadnieniu decyzji sądu. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej ciągnącej się sprawy. Ciąg dalszy zapewne w przyszłym miesiącu.

BADANIA EKONOMICZNYCH ZACHOWAŃ

Według niego to, co jest potrzebne, to badanie zachowań ekonomicznych ludzi na pozio­mie mikro, na poziomie działań ludzi (nazwijmy ten poziom prakseologicznym), oraz dążenie do odkrycia sposobu agregacji uzyskanych wyników. Podejście to, według Simona, powinno być przyjęte w kształceniu młodego pokolenia ekonomi­stów po to, by uwolnić ich od matematycznej wirtuozerii i przybliżyć do rzeczywi­stych problemów świata realnego. Empiryczne badania zachowań ekonomicznych stanowią jedyny sposób wzbogacenia ekonomii jako nauki, zwiększając jedno­cześnie moc predykcyjną jej twierdzeń.Godzi się w tym miejscu przywołać fragment artykułu wspomnieniowego napi­sanego przez T. Kotarbińskiego po śmierci O. Langego. Kotarbiński przedstawił tam kwestię prawdziwości tezy, że problem sprawności działania (efektywność- -ekonomiczność) ograniczony jest jedynie do relacji między człowiekiem a rzeczą (narzędziem, maszyną, ziemią itp.), a nie stosunku człowieka do drugiego człowie­ka. A przecież działanie jest zawsze współdziałaniem angażującym wymianę mię­dzy ludźmi zaangażowanymi we współdziałanie.

POLITYKA I PRAWO

Zwięźle można ująć relację między prawem a polityką w następujących for­mułach:Relacja genetyczna: prawo to wytwór, pochodna i wyraz polityki, jako że powstało w służbie państwa.Aczkolwiek istnieje również silne i istotne oddziaływanie wtórne prawa na politykę. Jednakże, o ile polityka określa treść prawa, o tyle prawo określa ra­czej formy polityki.Na czym polega to wtórne oddziaływanie prawa na politykę? Dokonuje się obiektywizacja porządku prawnego (jako faktu społecznie utrwalonego, także jako faktu kulturowego), obiektywizacja doktryn prawnych i teorii prawa. Utrwalenie i upowszechnienie pewnych idei, zasad, wzorców, standardów pra­wnych — postrzeganych jako naturalne kanony cywilizacyjne — oraz całych rozwiązań ustrojowych powoduje, że prawo zaczyna występować jako czynnik, który selekcjonuje tendencje polityczne (tj. określa ich recepcję społeczną, poczu­cie słuszności, prawowitości i prawdopodobieństwo ich pojawienia się, ujawnie­nia, przebicia, sukcesu).

BADANIE DZIEJÓW EPOKI

Badanie dziejów epok wcześniejszych, skoro tylko zajmuje się poważnie tą ich stroną, potwierdza to w najbardziej wyczerpującej wierze”.Warunkiem rozwiązywania tych zaprogramowanych przez ekonomikę za­dań jest immanentno-ekonomiczna sprawność polityki, która zresztą zaczyna być postrzegana ideologicznie, jako pozorna samoistność sfery politycznej: „Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. Społeczeństwo stwarza sobie organ obrony swych wspólnych interesów przed atakami od wewnątrz i z zewnątrz. Organem tym jest władza państwowa. Natychmiast po swym po­wstaniu organ ten usamodzielnia się od społeczeństwa, i to tym bardziej, im bar­dziej staje się organem określonej klasy, bezpośrednio urzeczywistniającym jej panowanie. Wałka klasy uciskanej przeciw klasie panującej staje się więc nie­uchronnie walką polityczną, walką przede wszystkim przeciwko panowaniu poli­tycznemu tej klasy; świadomość związku między tą walką polityczną a jej pod­łożem ekonomicznym zostaje przytłumiona i może zupełnie zaniknąć”.

BEZINTERESOWNA DZIAŁALNOŚĆ

Drugi typ to bezinteresowna działalność dla dobra społeczności ludzkiej, która nie szuka dla siebie żadnych przywilejów prawnych czy finansowych. Rozróżnienie tych dwóch typów polityki Kościoła jest bardzo ważne, gdyż wskazuje jego motywy działalności politycznej. Jest to jednak tak wysoki ideał, że nie łatwo znaleźć jego odpowiednik zrealizowany historycznie w całej czy­stości. Spośród filozofów katolickich najwięcej chyba uwagi zagadnieniu polityki poświęcił Jacąues Maritain. Henry Bars sporządził listę 35 książek, które Mari­tain poświęcił w całości lub w części zagadnieniom polityki. Świat współczesny jest, zdaniem Maritain, zdominowany przez trzy, sprzeczne ze sobą, koncepcje wolności politycznej człowieka. Pierwsza z nich to wolność wyboru, która ze swej istoty wyklucza sprawiedliwość społeczną i dobro wspólne. Druga kon­centruje się na pełnej wolności, pełnej autonomii działalności politycznej człowie­ka, która czyni z niego pana życia.

Franczyza dla młodych przedsiębiorców

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w świecie biznesu, warto zastanowić się nad prowadzeniem działalności w formie franczyzy. Ma to bardzo dużo zalet i pozwala nabrać odpowiedniego doświadczenia. Franczyza to nic innego tylko specjalna forma najmu lub też licencji. Osoba wynajmuje uznaną markę, sprawdzony plan biznesowy, a także sposób prowadzenia działalności. Jest to łatwy sposób na biznes ponieważ w znacznym stopniu obniża ryzyko niepowodzenia i późniejszego bankructwa. Większość schematów została już wcześniej wielokrotnie sprawdzona dlatego mogą z nich swobodnie korzystać także inni przedsiębiorcy. Taka forma działalności posiada także kilka wad, takich jak brak swobody w podejmowaniu niektórych decyzji albo korzystanie z usług tylko niektórych, wyznaczonych dostawców. Jednak korzyści zdecydowanie przewyższają te nieznaczne niewygody. Szczególnie osoby młode, dopiero rozpoczynające działalność jako właściciele firmy z pewnością odpowiednio docenią taką formę prosperowania.

Wygodna praca zdalna

Coraz więcej osób decyduje się na pracę w domu. Przemawia za tym wiele korzyści, szczególnie dla osób posiadających małe dzieci. Praca zdalna gwarantuje dużo wolności oraz nienormowane godziny. Wykonujemy zadania wtedy kiedy mamy na to czas. Tego typu biznes zyskał rzeszę miłośników głównie ze względu na możliwość pracy przy komputerze za pośrednictwem Internetu. Nie musimy wychodzić z domu, wydawać pieniędzy na transport, oszczędzamy również na posiłkach oraz lunchach, które kupowane na mieście generują duże koszty. Osoby pracujące w domu często są szczęśliwsze ponieważ mają więcej czasu dla siebie i swojej rodziny. Mogą w spokoju skupić się na interesujących je zadaniach. Freelance często przeradza się w prowadzenie własnej działalności. Uczymy się dzięki temu przedsiębiorczości, zyskujemy wartościowe znajomości oraz umiejętności. Dzięki temu, że możemy skupić się tylko na wartościowych dla nas zadaniach uczymy się dużo szybciej i więcej, a także podążamy w wybranym przez siebie kierunku.

Wybór biura rachunkowego

Każdy, kto planuje założenie działalności gospodarczej, zetknie się z kwestią wyboru biura rachunkowego. Wbrew pozorom jest to bardzo istotna kwestia, która nie powinna być ignorowana. Decyzja o tym, komu powierzyć prowadzenie dokumentacji księgowej powinna być przemyślana i niepodejmowana pochopnie. Dlaczego? Obecnie, na mocy ustawy o uwolnieniu zawodów, osoba chcąca prowadzić biuro rachunkowe, nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego. Oznacza to, że na rynek napływa bardzo duża ilość biur świadczących tego typu usługi, często bez większego doświadczenia. A doświadczona księgowa to skarb dla każdej firmy. To jej obowiązkiem jest doradztwo w kwestii podatkowej, jak również reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym, oraz kontrola wydatków. Dlatego właśnie doświadczenie w tym zawodzie jest tak bardzo istotne i to właśnie powinien być czynnik decydujący przy wyborze biura rachunkowego. Oczywiście nie musimy obawiać się błędów popełnionych przez naszą księgową, gdyż to ona ponosi za nie odpowiedzialność. Jednak takie pomyłki mogą być dla firmy bardzo uciążliwe. Dlatego właśnie należy stawiać na doświadczenie i renomę.

Ceny

Warto jest zapoznać się z odpowiednimi cenami produktów, które chcielibyśmy posiadać. Wtedy będziemy mogli dokładnie przekonać, jak prezentują się różnice takich cen w wielu sklepach. Na pewno może to stanowić dla nas bardzo dobre rozwiązanie. I następnie możemy zwrócić uwagę na konkretne porady, dotyczące zakupów, jakie są do nas kierowane. A dotyczą one przede wszystkim porównywania ofert, jakie są w stanie zapewnić dla nas wiele sklepów. Jeszcze warto jest starać się patrzyć na konkretne produkty, które są oferowane w Internecie. Na pewno za ich pomocą będziemy mogli bardzo wiele przekonać się o kształtowaniu takich cen. Chcielibyśmy przede wszystkim skorzystać z oferty produktów, kas fiskalnych, które są wysokiej jakości. I należy przyznać, że niektóre z nich są w stanie zapewnić nam wysoką jakość. To ona przecież skupia się na jej późniejszym wykorzystaniu. A poza tym jest ona wtedy, kasa fiskalna, dla nas o wiele lepiej wykorzystana. Dobrze jest tak podchodzić do tych zakupów.

Targi

W Warszawie odbyły się kolejne targi przemysłowe. Impreza ta ma międzynarodowych uczestników, chociaż pierwotnie została pomyślana, jako miejsce krzewienia i docenienia polskiej myśli technicznej. Śladami tych czasów jest zachowany do dnia dzisiejszego konkurs, na najlepszy produkt krajowy. Musi on się charakteryzować kilkoma cechami. Przede wszystkim powinien przedstawiać myśl techniczną na najwyższym , światowym poziomie. Jego walory powinny mu umożliwić zaistnienie na ogólnoświatowych rynkach, co tez trzeba udowodnić. Poza tym, powinna to być myśl unikalna i produkowana w naszym kraju. Wydawałoby się, że kryteria te są tak ostre, że będzie problem ze zgłoszeniem jakiegokolwiek kandydata do tytułu. Okazuje się, że nasza, krajowa myśl techniczna nie odstaje za bardzo od światowej czołówki. Co roku do konkursu staje kilkudziesięciu producentów, co pozwala na zachowanie optymizmu o stan polskiej gospodarki i innowacyjności. W tym roku nagroda trafiła do trójmiejskiego producenta kas fiskalnych. Ta bardzo specjalistyczna oferta, wydawałaby się ryzykowną. Japońskie firmy elektroniczne zdominowały ten segment elektroniki, więc mało kto postawiłby na sukces w takiej branży. Okazuje się, że Polak potrafi i to całkiem nieźle. Polskie kasy fiskalne zawładnęły rynek Europy Wschodniej oraz coraz bardziej stają się popularne na Zachodzie. Poza tym planuje się na wejście na rynki amerykańskie i na obszar Oceanii. Nasze kasy fiskalne charakteryzują się niezawodnością i niską ceną. Wysoka jakość ich wykonania pozwala na poszerzenie grona klientów, którzy wolą polski produkt od zagranicznych.

Merchandising firma szkoleniowa – czy warto skorzystać z jej oferty?

Obco brzmiące pojęcie „merchandising” jest coraz powszechniej stosowane. Oznacza ono działania marketingowe ukierunkowane na zwiększanie świadomości marki wśród konsumentów. Skutecznie przeprowadzony prowadzi do wzrostu sprzedaży, zapewniając firmie szereg korzyści. Z tego względu warto zadbać o to by osoby zatrudnione na stanowisku merchandisera były do tego odpowiednio przygotowane. Najlepiej skorzystać z bogatej oferty szkoleń w tym kierunku. Aby się z nią zapoznać, wystarczy wpisać w okienko dowolnej wyszukiwarki internetowej hasło „merchandising firma szkoleniowa” . Po zapoznaniu się z wynikami wyszukiwania, będziemy wiedzieli, gdzie w najbliższej okolicy przeprowadzane są tego rodzaju szkolenia, co obejmują i jakie efekty zapewniają. Przy porównywaniu poszczególnych ofert najlepiej kierować się ich skutecznością. Cena może zejść w takim przypadku na dalszy plan. Warto mieć świadomość, że pieniądze zainwestowane w przeszkolenie merchandiserów szybko nam się zwrócą w postaci lepszych wyników sprzedażowych.

Prowadzenie Książek Przychodów i Rozchodów – Kraków

Książki przychodów i rozchodów Kraków, doradztwo podatkowe – pomagamy małym firmom z Krakowa i okolic, doradzamy, wyręczamy w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, pilnujemy terminów, bierzemy na siebie całą korespondencję i odpowiedzialność za prawidłowe działanie finansowe. Jeśli przeraża Cię księgowość, jeżeli podatki to Twoja słaba strona, zapraszamy. Weźmiemy to na siebie, Ty będziesz zarabiać, księgowością zajmiemy się my. Książka przychodów i rozchodów przestanie Cię straszyć. Zlecenie obsługi księgowej to same korzyści: jest taniej – nie musisz zatrudniać księgowej, jest prościej – przesyłasz nam tylko faktury, reszta należy do nas, jest jaśniej – zawiłości podatkowe i rachunkowe przestaną spędzać Ci sen z powiek. Zaufaj nam, od tego jesteśmy. Książki przychodów i rozchodów Kraków, to nasza dziedzina i nasz teren działania. Jeśli jesteś z Krakowa, masz firmę i nie lubisz księgowej dłubaniny i dylematów podatkowych – przyjdź do nas. Wspólnie zrobimy dobry interes. Nie będziesz żałować.

Merchandising

Dla każdego sklepu dużą rolę odgrywa właściwy merchandising. Jego działania prowadzą do tego, aby klient zakupił dany towar.

Merchandising posiada wiele celów. Można do nich zaliczyć m.in.: przyciągnięcie klienta do danego sklepu, umieszczenie produktów w odpowiednim miejscu, polepszenie wizerunku firmy, zwrócenie uwagi klientów na ekspozycję, unikanie pustych miejsc na półkach czy też wydłużenie pobytu klienta w danej placówce handlowej.

W naszym kraju funkcjonuje pewna grupa przedsiębiorstw, w których ofercie znajduje się merchandising. Polecam skorzystanie z renomowanych firm, które dzięki swojej wiedzy gwarantują usługi na odpowiednim poziomie jakościowym. Merchandising firma szkoleniowa spowoduje, że sklep będzie sprzedawał więcej towarów, a to przyniesie wymierny zysk finansowy. Warto poszukać stron internetowych firm szkoleniowych oferujących merchandising. Można z nich dowiedzieć się szczegółowych informacji o danym przedsiębiorstwie oraz oferowanych usługach, co może pomóc nam podjąć właściwą decyzję.

Książki przychodów i rozchodów

Każdy księgowy bez względu na profesję, którą zajmuje się jego firma, musi prowadzić odpowiednią ewidencję, która w przypadku kontroli nie pogrąży przedsiębiorstwa. W tym celu w specjalnym dokumencie rejestruje się wszelkie przychody z zakupu towarów, ze sprzedaży, a także pojedyncze wydatki firmy. Książki przychodów i rozchodów – Kraków jest miejscem, w którym można znaleźć rozmaite instytucje lub kancelarie, które w razie potrzeby pomagają je sporządzić. Ponieważ obowiązkiem każdej szanującej się firmy jest prowadzić rzetelną ewidencję wydatków i przychodów, warto zainteresować się usługą pomocy w tej materii. Nawet najlepszemu księgowemu przyda się odrobina wsparcia od specjalisty w dziedzinie finansów. Jest to o tyle potrzebne, że kontrola skarbowa może wykryć pewne nieprawidłowości, a takie rozwiązanie jest w stanie zniwelować ten problem. Rozmaite firmy pogrążył już brak rzetelnie przygotowanej książki przychodów i rozchodów. W ten sposób upadło już wiele wartościowych firm, być może potencjalnych liderów branży.